içinde ,

Ateş Falı

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Kökeni Orta Doğu ve Afrika’ya dayanan bir fal çeşididir. Ateş falı bugün İran olarak bildiğimiz topraklarda M.Ö 6. Yüzyıl da ortaya çıkmıştır. Ateş falının ortaya çıkışındaki temel etken Eski Pers İmparatorluğunda M.Ö 6. Yüzyıl ve M.S 7. Yüzyıl arasında resmi bir din olarak inanılan Zerdüştiliktir.

Ateş Falı Tarihçesi:

Bu inanışta dört kutsal element olan ateş, toprak, su ve hava’dır. Her biri farklı erdemleri sembolize eder.Bu elementler kutsal ayinlerde farklı amaçlarda araç olarak kullanılırdı.

Zerdüşlük inancının temellerini oluşturan ve dört element olarak nitelendirilen; hava, su, toprak ve ateş farklı olguları temsil ederlerdi.

Su elementi:

Su elementi Zerdüş inancında; yeniden doğuş, temizlenme ve yansıtma gibi anlamlar içerirdi. Antik Yunan mitolojisinde de tanrılar bir şeye kızdıklarında insanları tufanla cezalandırmışlar. Ayrıca Bu şekilde yeniden doğuşu ve temizlenmeyi gerçekleştirmiş olmuşlardır. Aynı biçimde Zerdüşlerde suyun yeniden doğuşu sembolize ettiğine inanıyorlardı. Burada ki yeniden doğuş aslında aynı zamanda içerisinde bir yıkımı barındırıyordu. Yeniden doğuşun gerçekleşebilmesi için bir yıkım olması ve eskinin temizlenmesi gerekiyordu.

Hava elementi:

Hava elementi ateş ve toprak elementlerinin bir birleşimi olarak görülürdü. Bu sebepten ötürü hava elementi en güçlü element olarak nitelendiriliyordu. Hava elementi şifacılığı ve aynı zamanda haberciliği sembolize ederdi.

Toprak elementi:

Toprak elementi diğer elementlerin aksine sabit değişkenliği olmayan katı bir elementti. Bu element değişmeyen nihai gerçeği temsil ederdi. Fakat toprak elementinin en büyük özelliği doğurganlığı ve verimi temsil etmesidir. Birçok pagan inancında da baş tanrı toprakla ilişkilendirilmiştir.

Ateş elementi:

Ayrıca Ateş elementi ilahi gücü sembolize ederdi. Ve Ateş hareket ve güçtür. Aynı zamanda gelecekten haberler taşıyan bir enerjidir. Ateş elementi Zerdüşlerde zaman içerisinde en önemli elemente dönüşmüş ve sembolik bir anlam kazanmıştır. Zerdüş rahipler ateşi zaman içerisinde geleceği görmek için bir araç olarak kullanmışlar. Ayrıca isabetli kehanetlerde bulunmuşlardır.

Zerdüşlük inancının içerisinde yer alan elementlerden ateş elementinin zaman içerisinde sembolleşmesi sonucunda ateş falının temelleri Pers İmparatorluğu’nda atılmış olur.

Zerdüş rahipler ateşi çeşitli ayinlerde kullanmışlar. Ayrıca bir süre sonra insanların falına ateş aracılığı ile bakmaya başlamışlardır.

Bazı kaynaklar Nevruz geleneğinin bu inancın neticesinde doğduğu yönünde bilgiler verir. Nevruz ateşinin ve etrafında yapılan dans ve ateş üzerinden atlama eyleminin Zerdüş rahiplerinin ateş elementiyle yaptıkları ayinlerden ileri geldiği düşünülmektedir.

Zerdüştler ateş elementini geleceği görmek için bir araç olarak kullanırlardı. Bu dönemde ateş falı olgusu ortaya çıkmış ve zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.

Ateş Falı Nasıl Bakılıyor:

Ateş falı ilk olarak Pers İmparatorluğu’nda Zerduş rahiplerin boy ateşi yakıp ateşteki kıvılcımları yorumlamasıyla baktıkları fal şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Zerdüş rahipler ateş falına bakarken birçok farklı teknik kullanırlardı. Bunlardan en sık kullanılan teknik yakılan ateşe, fal baktırmak isteyen insanın adak olarak kestiği hayvanın kanın akıtılması ve ateşte oluşan değişimlerin yorumlanmasıydı.

Antik çağlardan günümüze kadar gelen ateş falı birçok açıdan evirilmiştir. Ve günün koşullarına uygun şekilde bakılmaya başlanmıştır.

Öncelikle ateş falına bakan kişi duru görüye sahip iyi bir medyum olması gerekir. Ateş falı bakımı en zor olan fallardan biridir.

Ateş falı genel olarak gelecekte ortaya çıkacak olayları görmek için bakılmaktadır. Buradaki temel amaç gelecekte gerçekleşmesi muhtemel kötü olayların gerçekleşme nedenleri tespit etmek ve önceden engellemektir. Ateş falı sadece bir görü değil aynı zamanda kötü enerji ve nazarın def edilmesi içinde bir araçtır. Bu nedenle ateş falına bakan medyum kişi üzerindeki kötü enerjiyi toplayarak kendi üzerine çeker. Bu sayede kişi rahatlatılmaktadır. Ateş falına bakan medyum güçlü bir iradeye sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden bu fala her falcı bakamaz.

Ateş falına günümüzde 3 farklı şekilde bakılmaktadır. Bu yöntemler şöyledir:

 1. En güçlü yöntem bakır ya da gümüş bir kaba koyulan toprağın üzerine çeşitli duaların

okunduğu yanıcı bir maddenin dökülüp yakılmasıdır. Medyum bu ateşe konsantre olup

gelecekten imgeler görür.

 1. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulmakta ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra

ebced kağıdı suya atılır. Medyum bu kaseden gelecek hakkında görüntüler görür.

 1. Bir kase içerisine okunmuş olan su dökülür. Ebced kağıdı yakılarak kaseye atılmaktadır. Kase

içerisinde kağıdın oluşturduğu kül tortuları medyuma gelecek hakkında işaretleri gösterir.

Ateş Falına Online Olarak Nasıl Bakılır:

Online fal cafe olarak telefon fal bakım işlemiyle hizmet veren turuncu fal cafe ve nar fal gibi işletmeler fal bakım işlemini artık evlere ayağımıza kadar getirmektedirler. Bu sayede insanlar evlerinden çıkmadan istedikleri saatte haftanın yedi günü diledikleri falcıya fal baktırabilme olanağı yakalamaktadırlar.

Online fal günümüz koşullarında iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Çoğu insan yoğun iş temposundan ve zamansızlıktan yakınmakta birçok özel aktiviteyi gerçekleştirmekten mahrum kalmaktadırlar. Telefonda fal uygulaması aracılı ile kişiler fal baktırmak istedikleri, gün ve saati önceden belirleyebilmekte ve bu sayede istedikleri yerden rahatlıkla fallarına baktırabilmektedirler.

Alanında uzman turuncu fal cafe Türkiye’nin en büyük fal bilim merkezi olma unvanını taşımaktadır. Doksanın üzerinde falcısı ve onlarca fal çeşidiyle kalabalık bir santral ekibi aracılığı ile bağlantı kurabileceğiniz turuncu fal cafe haftanın 7 günü günün 24 saati kesintisiz fal hizmeti vermektedir.

Online ateş falına baktırmak bire bir fal baktırmakla aynı şekilde gerçekleşir.

Telefonda fal uygulaması aracılı ile bağlandınız falcı uzaktan falınıza rahatlıkla bakabilir.

Telefonla falcıya bağlandıktan sonra falcı sizi kısaca tanır ve işleme başlar. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulur ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra ebced kağıdı yakılarak suya atılmaktadır. Falcı ya da medyum yanan kağıttan dökülen küllerin kasedeki su da oluşturduğu sembolleri yorumlayarak falınıza bakma işlemini gerçekleştirir.

Online olarak fal baktırmak yüz yüze fal baktırmak gibidir. Uzaktan fal baktırma konusunda tereddüt yaşayan insanlar bilmelidir ki alanında uzman bir medyum ya da falcı fal baktırmak isteyen kişinin sesinden enerjini alarak gerekli işlemi rahatlıkla gerçekleştirir. Online fal cafe ler ayrıca telefonda fal dışında watsapp üzerinden görüntülü fal imkânı da sunmaktadırlar. Burada ki işlemde diğer işlemle aynı şekilde gerçekleşir.

Online fal cafe ler aracılığı ile insanlar evlerinden çıkmadan fal baktırma imkânı buldukları gibi diledikleri saatte fal baktırma imkânı da sağlamış olurlar. Kişinin çalışma saatleri kafelerin açık olduğu saatlere denk gelmiyorsa bu uygulamayla ister gece yarısı ister sabah erken saatlerde rahatlıkla fal baktırma imkânı bulabilirler.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Ayrıca Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.

Fal - Fal Baktır - Gerçek Fal - Online Fal - Gerçek Falcı - Online Falcı - Fal - Telefon Fal - Online Falcılar - Gerçek Falcılar - Fal Baktır - Online Fal Baktır - Gerçek Fal Baktır - Telefon Fal Baktır - En İyi Falcılar - Gercek Fal - Gercek Falci - Online Falci - Falci - Gercek Falcilar - Online Falcilar - Gerçek Fal Bak - Canlı Fal - Online Fal Cafe - Gerçek Fal Baktır - online fal baktır - online fal baktir - Falcı Ara - Medyum - Gerçek Medyum - Astroloji - Gerçek Fal Yorumları - Günlük Fal Yorumu - Gunluk Fal Yorumu - Günlük Burç Yorumu - Günlük Burç Yorumları - Kahve Falı - Tarot Falı - Katina Falı - Gerçek Fal Bak - Telefonda Fal - En İyi Fal Sitesi - Falcı Ara - Yüzde Yüz Doğru Çıkan Fal - Canlı Fal
Fal – Fal Baktır – Gerçek Fal – Online Fal – Gerçek Falcı – Online Falcı – Fal – Telefon Fal – Online Falcılar – Gerçek Falcılar – Fal Baktır – Online Fal Baktır – Gerçek Fal Baktır – Telefon Fal Baktır – En İyi Falcılar – Gercek Fal – Gercek Falci – Online Falci – Falci – Gercek Falcilar – Online Falcilar – Gerçek Fal Bak – Canlı Fal – Online Fal Cafe – Gerçek Fal Baktır – online fal baktır – online fal baktir – Falcı Ara – Medyum – Gerçek Medyum – Astroloji – Gerçek Fal Yorumları – Günlük Fal Yorumu – Gunluk Fal Yorumu – Günlük Burç Yorumu – Günlük Burç Yorumları – Kahve Falı – Tarot Falı – Katina Falı – Gerçek Fal Bak – Telefonda Fal – En İyi Fal Sitesi – Falcı Ara – Yüzde Yüz Doğru Çıkan Fal – Canlı Fal

777 Yorum

Yorum Bırakın
 1. Nevşehir merkezden ben Tarkan. Selam paylaşımınız vallaha billaha hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım 19-12-2022 06:54:45

 2. Gaziantep merkezden ben Rezzan. Merhabalar siteniz süper ötesi hayran edici, twitter da paylaştım 19-12-2022 17:09:55

 3. Bilecik tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 4. Şanlıurfa merkezden ben Gülşah. Merhaba sayfanız süper ötesi çok hoşuma gitti, linkedinde paylaştım 21-12-2022 12:30:48

 5. Burdur tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 6. Diyarbakır merkezden ben Gülay. Mrb paylaşım gerçekten mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 23-12-2022 11:37:34

 7. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Bolu olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 8. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Adana olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 9. Trabzon tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 10. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Osmaniye olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 11. Sinop tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 12. Zonguldak tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 13. Bingöl tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 14. Zonguldak merkezden ben Beril Gülüş. Merhabalar sayfan gerçekten iyi, sağolun 01-01-2023 04:38:28

 15. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi İzmir olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 16. Ağrı tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 17. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Amasya olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 18. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Hakkari olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 19. Bayburt merkezden ben Sonay. Merhabalar paylaşımınız ciddiyim iyi, teraziye tıkladım 10-01-2023 09:52:59

 20. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Kars olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 21. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Ardahan olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 22. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Erzincan olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 23. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Diyarbakır olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 24. Nevşehir tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 25. Tokat merkezden ben Işıl. Merhabalar siteniz ciddiyim hayran bıraktı, twitter da paylaştım 20-02-2023 15:55:26

 26. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Artvin olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 27. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 28. Sakarya merkezden ben Serçin. selam arkadaşlar siteniz yeminle dikkatimi çekti, sosyal medyada paylaştım 25-02-2023 02:15:55

 29. Mersin merkezden ben Gözde. Selamın aleyküm bu web sitesi gerçekten hayran bıraktı, teşekkürler 25-02-2023 02:20:25

 30. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Mersin olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 31. Erzurum tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 32. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Kırıkkale olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 33. Hatay merkezden ben Rifat Can. selamun aleyküm web sitesi cidden çok hoşuma gitti, tebrikler 15-03-2023 01:31:11

 34. Kilis merkezden ben Engin. merhaba arkadaşlar web siteniz inan ki hayran edici, linkedinde paylaştım 15-03-2023 04:03:48

 35. Osmaniye tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 36. Düzce tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 37. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Zonguldak olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 38. Kütahya tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 39. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Malatya olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 40. Kırşehir tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 41. Hatay tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 42. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Hatay olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 43. Ordu tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 44. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Şanlıurfa olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 45. Zonguldak merkezden ben Hatice. Selam bu web sitesi vallaha güzel, face de paylaştım 27-03-2023 04:49:20

 46. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Düzce olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 47. Isparta merkezden ben Reşat. selam arkadaşlar bu web sitesi inanki ilgi uyandırıcı, teşekkürler 27-03-2023 06:46:52

 48. Elazığ tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 49. Hakkari merkezden ben Özlem. Merhaba herkese paylaşımın vallaha billaha dikkatimi çekti, saolun 31-03-2023 17:55:52

 50. Mersin tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 51. Kayseri merkezden ben Gözde. Merhaba web siteniz yeminle hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum 03-04-2023 14:58:41

 52. Çankırı merkezden ben Ahmet. selamun aleyküm sayfanız cidden hayran edici, linkedinde paylaştım 04-04-2023 08:09:54

 53. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Karabük olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 54. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Giresun olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 55. Antalya tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 56. Amasya tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 57. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Bilecik olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 58. Eskişehir tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 59. Siirt tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 60. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Mersin olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 61. Ankara tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 62. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Diyarbakır olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 63. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Adıyaman olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 64. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 65. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Sakarya olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 66. Gaziantep tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 67. Edirne merkezden ben Abdullah. merhaba arkadaşlar bu web sitesi ciddiyim çok iyi, face de paylaştım 30-04-2023 02:04:28

 68. Siirt merkezden ben Mustafa Sağyaşar. selamun aleyküm siten ciddiyim iyi, saolun 30-04-2023 21:39:13

 69. İzmir merkezden ben Elif. selam arkadaşlar paylaşımınız cidden dikkatimi çekti, face de paylaştım 05-05-2023 21:38:15

 70. Hakkari merkezden ben Cemil. Merhabalar web siteniz süper ötesi dikkat çekici, teşekkürler 06-05-2023 13:51:20

 71. Kırşehir merkezden ben Aysun Kocatepeli. Selam web sitesi ciddiyim hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 06-05-2023 14:44:48

 72. Bolu merkezden ben Mehmet. Merhabalar paylaşımınız harbiden ilgi uyandırıcı, saolun 07-05-2023 03:18:37

 73. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Kocaeli olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 74. Bingöl tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 75. Kırşehir tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 76. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Aksaray olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 77. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 78. Rize merkezden ben Abdullah. Slm sayfan harbiden hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım 22-05-2023 11:22:12

 79. Siirt tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 80. Amasya tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 81. Burdur merkezden ben Eyyüp Sabri. Selamın aleyküm sayfa inanılmaz ilgi uyandırıcı, tebrikler 31-05-2023 07:42:30

 82. Manisa merkezden ben Hamiyet Yüce. merhaba arkadaşlar web siteniz yeminle ilgi uyandırıcı, saolun 31-05-2023 16:27:57

 83. Niğde tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 84. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Giresun olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 85. Trabzon tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 86. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Hatay olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 87. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Burdur olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 88. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 89. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Edirne olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 90. Burdur tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 91. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 92. Hatay tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 93. Tunceli tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.

 94. Herkese Selamlar. admin Yazısını Sonuna kadar okudum 🙂 Memleketi Karaman olanlara Selam olsun. Telefona Fal’a Devam…

 95. Kars tatili yaparken Fal güzel geldi. Teşekkür ederim Telefon fal. Ayrıca Ateş Falı yazısı gayet açıklamalı olmuş.